بیماری های ناشی از نشستن بیش از حد مقابل تلویزیون
بررسی های جدید محققان نشان می دهد استفاده بیش از حد از رایانه و تماشای طولانی مدت تلویزیون احتمال ابتلا به دیابت و افزایش سطح چربی در بدن انسان را افزایش می دهد بروز این ابتلا در کودکان بیش از بزرگسالان گزارش شده است.
متن کامل خبر
95.12.27